Príznaky REKLAMY

Synonymá Porucha pozornosti, syndróm pozornosti, psychoorganický syndróm (POS), porucha pozornosti (ADD) Úvod Deti, ktoré trpia ADHD, sa ťažko koncentrujú - roztržitosť je obrovská. Je zrejmé, že začatá práca často nie je dokončená, čo spôsobuje problémy najmä v školskom prostredí. Aj keď… Príznaky REKLAMY

Test na REKLAMY

Definícia Test ADS je určený na zistenie, či pacient trpí syndrómom nedostatku pozornosti bez hyperaktivity alebo nie. Pretože ide o podtyp ADHD, je zvyčajne súčasťou konvenčného testu ADHD, ktorý pozostáva z mnohých rôznych testov. Detekcia tejto nehyperaktívnej formy je náročná a často sa vyskytuje neskoro, ... Test na REKLAMY

REKLAMNÝ DREARE test Test na ADS

ADS Dreamer Testy na nehyperaktívnu, pravdepodobne „snovú“ ADHD, sa netýkajú hyperaktivity alebo impulzívnosti, ale typických symptómov ako je nedostatok mysle, nesústredenosť alebo zábudlivosť. Tieto testy pre „snílkov“ majú tiež za cieľ identifikovať z toho vyplývajúce problémy v škole alebo v práci. Ale rovnako ako nemôže existovať jediný jednoznačný test na ... REKLAMNÝ DREARE test Test na ADS