Rovnováha dýchacieho reťazca Čo je to dýchací reťazec?

Rovnováha dýchacieho reťazca Rozhodujúcim konečným produktom dýchacieho reťazca je ATP (adenín trifosfát), ktorý je univerzálnym zdrojom energie v tele. ATP sa syntetizuje pomocou protónového gradientu, ktorý sa tvorí počas dýchacieho reťazca. NADH+ H+ a FADH2 majú rôznu účinnosť. NADH+ H+ sa oxiduje späť na ... Rovnováha dýchacieho reťazca Čo je to dýchací reťazec?