Úloha enzýmov v ľudskom tele

Úvod Enzýmy sú takzvané biokatalyzátory, bez ktorých zásahu by nemohol prebiehať regulovaný a účinný metabolizmus. Často ich možno rozpoznať podľa prípony -áza, ktorá naznačuje, že príslušnou látkou je enzým. V niektorých prípadoch však majú enzýmy tiež náhodne vybrané alebo historicky určené názvy, ktoré neumožňujú žiadne závery ... Úloha enzýmov v ľudskom tele