Atypická odontalgia

Čo je atypická odontalgia? Atypická odontalgia je dosť neznámy klinický obraz. Kedysi sa tomu hovorilo fantómová bolesť, ale atypická odontalgia je vážne zubné ochorenie. Je charakterizovaná trvalou neuropatickou bolesťou a v každom prípade by sa mala liečiť. Bolesť môže pretrvávať roky a vážne obmedzovať postihnutú osobu v… Atypická odontalgia