Dexmedetomidín: Účinky, dávkovanie

Ako účinkuje dexmedetomidín? Dexmedetomidín inhibuje uvoľňovanie nervového posla noradrenalínu v špecifickej oblasti mozgu: locus caeruleus. Táto štruktúra mozgu je obzvlášť bohatá na nervové bunky, ktoré komunikujú prostredníctvom noradrenalínu a podieľajú sa na kontrole orientácie a pozornosti. Menej norepinefrínu vďaka dexmedetomidínu následne znamená menej posla… Dexmedetomidín: Účinky, dávkovanie

Sialendoskopia: Liečba, účinky a riziká

Sialendoskopia je ORL lekársky diagnostický a terapeutický postup na vizualizáciu a liečbu duktálnych systémov veľkej cefalickej slinnej žľazy. Indikácia na endoskopiu vzniká predovšetkým pri podozrení na slinné kamene. Procedúra je obľúbená aj pri opakujúcich sa opuchoch slinných žliaz. Čo je to sialendoskopia? Sialendoskopia je diagnostický a terapeutický postup na ORL, ktorý sa… Sialendoskopia: Liečba, účinky a riziká

azaperón

Produkty Azaperone je komerčne dostupný vo forme injekčného roztoku (Stresnil). V mnohých krajinách je schválený od roku 1970. Štruktúra a vlastnosti Azaperón (C19H22FN3O, Mr = 327.4 g/mol), podobne ako haloperidol (haldol), patrí k butyrfenónom. Je to biely prášok, ktorý je prakticky nerozpustný vo vode. Účinky Azaperone (ATCvet QN05AD90) je depresívny a účinný… azaperón

Gama hydroxybutyrát (GHB)

Produkty Gammahydroxybutyrát je komerčne dostupný vo forme perorálneho roztoku (Xyrem). V mnohých krajinách je schválený od roku 2006. Droga patrí k omamným látkam a vyžaduje si prísnejší predpis. Je tiež známe, že GHB je vyrábaný a nezákonne obchodovaný s nimi. Štruktúra a vlastnosti Voľná ​​kyselina y-hydroxymaslová (C4H8O3, Mr = 104.1 g/mol) je bezfarebná a ... Gama hydroxybutyrát (GHB)

Karfentanil

Produkty V mnohých krajinách nie sú na trhu žiadne lieky obsahujúce karfentanil. Účinná látka sa používa vo veterinárnej medicíne (Wildnil). Právne patrí k omamným látkam. Štruktúra a vlastnosti Carfentanil (C24H30N2O3, Mr = 394.5 g/mol) je štrukturálne blízky fentanylu, pričom ide o 4-metoxykarbonylfentanyl. Carfentanil citrát je prítomný vo farmaceutických výrobkoch. Účinná látka bola vyvinutá v… Karfentanil

Inhalačné anestetiká

Produkty Inhalačné anestetiká sú komerčne dostupné ako prchavé kvapaliny alebo ako plyny na vdýchnutie. Štruktúra a vlastnosti Väčšina inhalačných anestetík sú halogénované étery alebo uhľovodíky. Tiež sa používajú anorganické zlúčeniny, ako je plynný oxid dusný. Halogénované zástupcovia existujú ako prchavé kvapaliny s rôznym bodom varu. Vďaka svojmu zápachu a dráždivým vlastnostiam… Inhalačné anestetiká

Diskografia: Liečba, účinky a riziká

Diskografia sa používa na chronickú hlboko uloženú bolesť chrbta, ktorá umožňuje vyvodiť závery o diskogénnych (diskových) príčinách. Pod röntgenovým vedením sú degeneratívne zmeny na disku vizualizované pomocou kontrastnej látky. Čo je to diskografia? Diskografia (tiež diskografia) je rádiografický diagnostický postup používaný na vizualizáciu medzistavcových platničiek (disk alebo disc intervertebralis) pomocou kontrastného… Diskografia: Liečba, účinky a riziká

alfentanil

Produkty Alfentanil sú komerčne dostupné vo forme injekčného roztoku (Rapifen). V mnohých krajinách je schválený od roku 1983. Štruktúra a vlastnosti Alfentanil (C21H32N6O3, Mr = 416.5 g/mol) je 4-anilidopiperidínový a tetrazolový derivát. V lieku je prítomný ako alfentanil hydrochlorid, biely prášok, ktorý je ľahko rozpustný vo vode. … alfentanil

Ketamín: účinky liekov, vedľajšie účinky, dávkovanie a použitia

Produkty Ketamín je komerčne dostupný ako injekčný roztok (Ketalar, generický). V mnohých krajinách je schválený od roku 1969. Esketamínový nosový sprej bol schválený v roku 2019 (Švajčiarsko: 2020) na liečbu depresie rezistentnej na liečbu (pozri tam). Štruktúra a vlastnosti Ketamín (C13H16ClNO, Mr = 237.7 g/mol) je cyklohexanónový derivát odvodený od fencyklidínu („anjel ... Ketamín: účinky liekov, vedľajšie účinky, dávkovanie a použitia

Desflurán: účinky, použitie a riziká

Desflurane je anestetikum, ktoré patrí do triedy liekov s fluranom. Inhalačné anestetikum je široko používané kvôli svojim veľmi dobrým hypnotickým vlastnostiam a tiež ľahkej ovládateľnosti. V Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku uvádza desfluran na trh americká farmaceutická spoločnosť Baxter pod obchodným názvom Suprane. Čo je desflurán? Desflurane je… Desflurán: účinky, použitie a riziká

izofluran

Produkty Isofluran je komerčne dostupný ako čistá kvapalina a bol schválený v mnohých krajinách od roku 1984 (Forene, generický). Štruktúra a vlastnosti Izoflurán (C3H2ClF5O, Mr = 184.5 g/mol) existuje ako číra, bezfarebná, pohyblivá, ťažká, stabilná a nehorľavá kvapalina, ktorá je prakticky nerozpustná vo vode. Má mierne štipľavý a éterický zápach. … izofluran