Paliatívna medicína – alternatívne terapie

Paliatívna starostlivosť o nevyliečiteľné, progresívne ochorenie kladie obrovské nároky na zdravotníkov, príbuzných a predovšetkým na postihnutého človeka. Špecialisti majú za úlohu poskytnúť komplexné informácie o ochorení a možnostiach liečby a počas terapie dodržiavať etické hranice. Na druhej strane tých, ktorých to postihne, premáha strach a bezmocnosť – najmä… Paliatívna medicína – alternatívne terapie

mezoterapia

Mezoterapia je doplnková lekárska starostlivosť, pri ktorej sa do liečenej oblasti injekciou jemných ihiel pod kožu vstrekuje zmes liečiv a iných (napr. Bylinných) účinných látok. Spája v sebe základy akupunktúry, neurálnej terapie a medikamentóznej terapie a je založená na princípe reflexných zón. Mezoterapia môže… mezoterapia

Implementácia Mezoterapia

Implementácia Oblasti aplikácie mezoterapie majú široké spektrum a dajú sa rozdeliť do troch širokých kategórií: Liečebné využitie mezoterapie je rozmanité a pokrýva prakticky všetky oblasti medicíny. Väčšinou sa používajú vtedy, ak ostatné liečebné metódy boli neúspešné alebo nedostatočné. Nasleduje niekoľko príkladov liečebného použitia… Implementácia Mezoterapia

Náklady | Mezoterapia

Náklady Náklady na mezoterapeutickú liečbu hradia zákonné zdravotné poisťovne len zriedka. V závislosti od typu ošetrenia predstavujú cca. 150 - 300 €. Kontraindikácie Mezoterapia by sa za určitých okolností nemala používať, napríklad v prípade existujúcich infekcií, alergií na akékoľvek použité účinné látky, horúčky, nádorových ochorení, kože ... Náklady | Mezoterapia