metylfenidát

Odvodené z príčin, ktoré sú podľa súčasného stavu znalostí možnými spúšťacími faktormi rozvoja ADHD alebo ADHD, je známe, že „skutočné“ deti s AD (H) S, tj deti s jasne diagnostikovaným syndrómom nedostatku pozornosti s alebo bez hyperaktivity, pravdepodobne za nerovnováhy nosných látok serotonínu, dopamínu a noradrenalínu ... metylfenidát

Rôzne lieky Metylfenidát

Rôzne lieky Okrem lieku Ritalin ®, ktorý možno pravdepodobne nazvať najznámejším liekom ADSADHS, existujú aj ďalšie lieky s rovnakou účinnou látkou (metylfenidát). Ako už bolo spomenuté, patria medzi stimulanty a sú liekmi prvej voľby. Tabuľka je obmedzená na nevyhnutné lieky z terapie ADS (stimulanty). Keďže niektorí… Rôzne lieky Metylfenidát

Interakcie Metylfenidát

Interakcie Nasledujúce lieky môžu interagovať s metylfenidátom. Informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate. Pri týchto liekoch sa odporúča opatrnosť: Inhibítory MAO Guanetidín Amantadín Tricyklické antidepresíva Neuroleptiká Antiepileptiká Antikoagulanciá Blokátor alkoholu Alkohol Je metylfenidát dostupný v lekárni? Metylfenidát patrí do skupiny amfetamínov, a preto nie je ... Interakcie Metylfenidát

Drogové testy | Metylfenidát

Drogové testy Metylfenidát sa dá zistiť v moči testom na prítomnosť drog. Na to však musí slúžiť aj špeciálny testovací prúžok, ktorý na túto látku reaguje. Hoci je metylfenidát derivátom (derivátom) amfetamínov, drogový test na amfetamíny je negatívny u ľudí, ktorí užívajú iba metylfenidát. Testy na drogy preto môžu presne odlišovať ... Drogové testy | Metylfenidát

Terapia ADS

Synonymá Hyperkinetický syndróm (HKS), Psychoorganic Syndrome (POS), Attention Deficit Disorder, Attention Deficit Syndrome, Fidgety Philipp Syndrome Úvod ADS, syndróm deficitu pozornosti, je nemecký názov pre ADD, „porucha pozornosti“. Zatiaľ čo hyperaktívny variant ADHD postihuje deti, ktoré len ťažko dokážu skryť deficit pozornosti a prejavujú sa nepozorným impulzívnym správaním, introvertný nepozorný ... Terapia ADS

Aké terapeutické prístupy sú dostupné bez liekov? | Terapia ADS

Aké terapeutické prístupy sú dostupné bez liekov? Fyzické, pracovné a iné telesné terapie Fyzická aktivita má priamy vplyv na kognitívny výkon, tento prístup preto môže zlepšiť koncentráciu a ďalšie aspekty Psychoterapia Na zvýšenie pohody a vyhýbanie sa bežným súvisiacim psychologickým problémom, čím sa zlepšuje kvalita života napriek symptómom Diéta, životný štýl podpora fyzického a psychického ... Aké terapeutické prístupy sú dostupné bez liekov? | Terapia ADS

Psychoterapeutická terapia ADS

Syndróm nedostatku pozornosti, Psychoorganic Syndrome (POS), ADD, Attention-Deficit-Disorder, minimal brain syndrome, Behavioral Disorder with Attention and Concentration Disorder, Attention Deficit Disorder, ADD, Attention Deficit Disorder, Dreamers, “Hans-guck-in-the -Vzduch, Dreamers. Syndróm nedostatku pozornosti, Fidgety Philipov syndróm Fidgety Philip, Psychoorganic Syndrome (POS), Hyperkinetic Syndrome (HKS), ADHD Fidgety Phil, ADHD. Deti, ktoré trpia jedným ... Psychoterapeutická terapia ADS

Jóga pre PRIDAŤ

Synonymá v širšom zmysle Relaxačné techniky, Hatha-joga, jóga, Iyengar-joga, telesná a duševná relaxácia, zvládanie stresu, relaxačné a dychové techniky, hlboká relaxácia, rýchla relaxácia, meditácia, ADHD, ADHD, pozitívny sebaovplyvnenie, nedostatok koncentrácia Definícia a popis Jóga je veľmi stará relaxačná technika, ktorej korene siahajú najskôr do Indie, a preto nábožensky ... Jóga pre PRIDAŤ

Iné formy relaxácie Jóga pre PRIDAŤ

Iné formy relaxácie Svalová relaxácia podľa Jacobsona predstavuje ďalšiu relaxačnú terapiu, ktorú vyvinul zhruba v rovnakom čase ako autogénny tréning Američan Jacobson. Zatiaľ čo autogénny tréning je založený viac na predstavivosti, Jacobsonova svalová relaxácia zahŕňa konkrétne a konkrétne svalové cvičenia. Ďalšou formou relaxácie je meditácia, pri ktorej… Iné formy relaxácie Jóga pre PRIDAŤ