Príčiny ADS

Synonymá v širšom zmysle Porucha pozornosti, Deficitný syndróm, Hans-guck-in-the-Air, Psychoorganic Syndrome (POS) Na rozdiel od Attention Deficit Hyperactivity Disease (ADHD), Attention Deficit Syndrome (ADHD) obsahuje veľmi výraznú nepozornosť ale v žiadnom prípade nie impulzívne alebo hyperaktívne správanie. To je dôvod, prečo sú deti s ADHD často nazývané snílkami alebo „Hans-guck-in-the-air“. Pokiaľ ide o… Príčiny ADS

Súvisiace predmety Príčiny ADS

Súvisiace predmety Zoznam všetkých tém, ktoré sme uverejnili na našej stránke „Problémy s učením“, nájdete tu: Problémy s učením AZ ADHD Nedostatok koncentrácie Dyslexia / ťažkosti s čítaním a pravopisom Dyskalculia Vysoká nadanie Všetky články v tejto sérii: Príčiny ADS predmetov