Závislosť od tabaku: Prevencia

Aby sa zabránilo psychické poruchy a poruchy správania spôsobené tabak, treba venovať pozornosť znižovaniu rizikové faktory.

Rizikové faktory správania, ktoré môžu viesť k užívaniu tabaku:

 • Psychosociálna situácia
  • zvedavosť
  • Stres
  • Sociálne posilnenie, napríklad integrácia do skupín

Sekundárna prevencia

 • Pľúcna funkcia: zvýšená konzumácia ovocia (jabĺk a banánov) a paradajok bola spojená s pomalším poklesom exspiračnej jednosekundovej kapacity (FEV1) a vynútenej vitálnej kapacity (FVC): na terciál príjmu, nárast o
  • O 3.59 ml / rok menší pokles hodnoty FEV1
  • Nižší pokles FVC o 3.69 ml / rok

  Najväčší úžitok mali bývalí fajčiari.