Závislosť od tabaku: terapia mikroživinami

Riziková skupina naznačuje možnosť, že ochorenie môže byť spojené s rizikom nedostatku mikroživín (nedostatok dôležitých látok). Sťažnosť „Poruchy psychiky a správania v dôsledku tabaku: syndróm závislosti“ naznačuje nedostatok mikroživín pre:

vitamíny

  • Vitamín
  • vitamín E
  • Vitamín C
  • Riboflavín

Stopové prvky

  • Jód

Sekundárne rastlinné látky

  • Alpha-karotén
  • Zeaxantín

Vyššie uvedené odporúčania pre životne dôležité látky (mikroživiny) boli vytvorené za pomoci lekárskych odborníkov. Všetky tvrdenia sú podložené vedeckými štúdiami s vysokou úrovňou dôkazov. Pre terapie odporúčaní boli použité iba klinické štúdie s najvyššou úrovňou dôkazu (stupeň 1a / 1b a 2a / 2b), ktoré vzhľadom na ich vysoký význam dokazujú terapeutické odporúčanie.

Všimnite si.
Tieto údaje sa aktualizujú v určitých intervaloch.

* Medzi dôležité živiny (makroživiny a mikroživiny) patrí vitamíny, minerály, stopové prvky, vitálny aminokyseliny, vitálny mastné kyseliny, Atď