Vyšetrenie sklápacieho stola: Definícia, dôvody, postup

Čo je vyšetrenie naklápacím stolom?

Pre presnejšie objasnenie nejasných mdlob (synkopy) sa zvyčajne vykonáva vyšetrenie nakloneným stolom.

Čo je synkopa?

Synkopa je náhly nástup mdloby, ktorý trvá krátko. Hovorovo sa synkopa často označuje aj ako obehový kolaps. Synkopa je rozdelená do rôznych kategórií podľa toho, ako sa vyskytuje:

  • vazovagálna synkopa: vyvolaná dlhodobým státím alebo emóciami ako šok alebo bolesť
  • ortostatická synkopa: vzniká pri zmene do vzpriamenej polohy tela
  • srdcová synkopa: vzniká pri poruchách prekrvenia mozgu
  • cerebrovaskulárna synkopa: je spúšťaná takzvaným javom klepania, ktorý môže viesť k nedostatočnému zásobovaniu mozgu krvou

Kedy vykonávate vyšetrenie nakloneným stolom?

Nevykonávajte vyšetrenie naklápacieho stola, ak máte určité už existujúce podmienky. Tie obsahujú:

  • výrazné zúženie srdcových chlopní (stenóza aorty alebo mitrálnej chlopne)
  • výrazné zúženie koronárnych ciev (koronárna stenóza)
  • výrazné zúženie mozgových ciev (cerebrovaskulárna stenóza)

Čo robíte počas vyšetrenia nakloneným stolom?

Vyšetrenie naklápacieho stola lekár vykonáva na špeciálnom sklápacom stole – pohyblivom lehátku. Pacient je pripútaný na tento stôl a po určitom čase v horizontálnej polohe je pacient uvedený do vzpriamenej polohy.

Pred začatím vyšetrenia na naklápacom stole sa pacientovi poskytne intravenózny prístup na rýchle podanie lieku. Neustále sa monitoruje krvný tlak a zaznamenáva sa elektrokardiogram na sledovanie srdcovej aktivity. Asi štyri hodiny pred vyšetrením by sa nemalo nič jesť.

Pozitívne vyšetrenie naklápacieho stola

Test naklonenia stola sa považuje za pozitívny, ak sa krvný tlak alebo pulz zníži vo vzpriamenej polohe a pacient pociťuje mdloby. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, test sa okamžite zastaví a naklápací stôl sa vráti do vodorovnej polohy.

Negatívny test naklonenia stola

Ak po 45 minútach vo vzpriamenej polohe nenastanú žiadne mdloby alebo zmeny krvného tlaku alebo pulzu, test je negatívny.

Vyšetrenie naklápacieho stola sa ľahko vykonáva a bežne sa používa. Vyšetrenie však nie je veľmi presné, pretože aj keď sú výsledky testu negatívne, pacient môže trpieť synkopou (falošne negatívny výsledok) alebo zdraví ľudia môžu mať pozitívne výsledky pri vyšetrení na naklápacom stole (falošne pozitívny výsledok). Preto sú zvyčajne potrebné ďalšie vyšetrenia.

Aké sú riziká vyšetrenia nakloneným stolom?

Normálne je však jedinou akciou, ktorá sa vyžaduje, keď dôjde k synkope, rýchle naklonenie späť (za menej ako desať sekúnd) do polohy na bruchu.

Čo musím urobiť po vyšetrení naklápacieho stola?

Ak sa pri vyšetrení na naklápacom stole nevyskytli žiadne komplikácie, zvyčajne po vyšetrení nemusíte dodržiavať žiadne ďalšie opatrenia.