Trombínový čas: Čo znamená laboratórna hodnota

Aký je trombínový čas?

Trombínový čas je laboratórna hodnota, ktorá kontroluje časť zrážania krvi. Je definovaný ako čas potrebný na premenu fibrinogénu na fibrín.

Keď je krvná cieva poškodená, telo sa pokúša zastaviť krvácanie, ku ktorému došlo. Hemostáza, tiež známa ako primárna hemostáza, je prvým krokom v tomto procese: špeciálne mediátory (mediátory) aktivujú krvné doštičky (trombocyty), ktoré na mieste vytvoria zátku a tým utesnia únik.

Táto zrazenina je však stále dosť nestabilná a musí sa najskôr spevniť. Tu nastupuje takzvaná sekundárna hemostáza alebo zrážanie krvi. Pozostáva z reakčného reťazca niekoľkých faktorov zrážanlivosti. Na konci reakčného reťazca je vláknitý proteín fibrín, ktorý ako sieťovitú štruktúru prekrýva doštičkovú zátku a tým ju stabilizuje. Prekurzorom fibrínu je fibrinogén – trombín je zodpovedný za jeho premenu na fibrín.

Kedy sa určuje trombínový čas?

Trombínový čas: Aká hodnota je normálna?

Trombínový čas sa zisťuje z krvnej plazmy, ktorá sa pri odbere zmiešava s citrátom. To zabraňuje zrážaniu krvi až do času testu. V laboratóriu potom laboratórny lekár pridá malé množstvo trombínu. Potom určí čas potrebný na vytvorenie fibrínu, ktorý je bežne okolo 20 až 38 sekúnd. Normálna hodnota sa však môže líšiť v závislosti od množstva pridaného trombínu.

Kedy sa skracuje trombínový čas?

Skrátený trombínový čas nemá žiadny význam. Nanajvýš to môže byť prejav veľkého množstva fibrinogénu v krvi (hyperfibrinogenémia).

Kedy sa predlžuje trombínový čas?

Predĺžený trombínový čas sa vyskytuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Cirhóza pečene
  • Kolagenózy (ochorenia spojivového tkaniva)
  • Plazmocytóm (mnohopočetný myelóm)
  • Nefrotický syndróm
  • Novorodenci (tu predĺženie PTZ nemá patologickú hodnotu, ale je normálne)
  • zvýšená degradácia fibrínu (hyperfibrinolýza) s následným nedostatkom fibrinogénu
  • zvýšená spotreba faktorov zrážanlivosti krvi v dôsledku konzumnej koagulopatie (napríklad v dôsledku šoku alebo sepsy = „otrava krvi“)

Ďalším častým dôvodom predĺženej PTZ je použitie určitých liekov, ako je penicilín, inhibítory trombínu, ako je hirudín alebo heparín. Už malá dávka heparínu má za následok predĺženie trombínového času, a preto je laboratórna hodnota veľmi dobrým testom na kontrolu heparínovej terapie alebo na zistenie predávkovania.

Čo robiť v prípade zmeneného trombínového času?

V prípade predĺženého plazmatického trombínového času musí lekár zistiť príčinu a objasniť možné ochorenia. Na tento účel je často potrebné stanoviť ďalšie laboratórne hodnoty, ak už neboli namerané pri vstupnom vyšetrení.