Tiamín (vitamín B1): rizikové skupiny

Rizikové skupiny pre nedostatok vitamínu B1 zahŕňajú osoby s:

  • Nedostatok a podvýživanapríklad a strava často s vysokým obsahom bielkovín a sacharidy.
  • Chronické zneužívanie alkoholu
  • Malabsorpcia (Crohnova choroba, sprue)
  • vysoký čierny čaj spotreba alebo príjem drogy, Najmä antacidá (Obaja čierny čaj a antacidá inhibujú vstrebávanie tiamínu).
  • Chronická hemodialýza
  • Diabetická acidóza
  • Závažná akútna dysfunkcia pečene
  • Genetické poruchy metabolizmu tiamínu.
  • Tehotné a dojčiace ženy

Poznámka o stave ponuky (Národný prieskum výživy II. 2008).

21% mužov a 32% žien nedosahuje odporúčaný denný príjem. U žien sa podiel nedostatočne zásobených potravín zvyšuje z 25% vo veku 14-18 rokov na 40% vo veku 65-80 rokov.