Úloha paliatívnej medicíny

Nevyhnutnou súčasťou paliatívnej starostlivosti je čo najlepšie zmiernenie fyzických symptómov – napríklad sofistikovanou terapiou bolesti. Rovnako dôležitá ako fyzická starostlivosť je aj psychosociálna a často aj duchovná podpora – pre všetkých postihnutých. Viac sa dozviete tu: