Detegovateľnosť THC v krvi, vlasoch a moči

Ako sa zisťuje THC?

THC a produkty jeho degradácie sa zisťujú pomocou špeciálnych liekových testov. Na jednej strane to môžu byť ľahko použiteľné rýchle testy THC – napríklad testovacie prúžky THC – ktoré indikujú spotrebu kanabisu. Ak je namerané množstvo nad takzvanou cut-off, test sa považuje za pozitívny. Hranica je hranica, pri prekročení ktorej treba predpokladať užívanie drog.

Na druhej strane sa na detekciu kanabisu využívajú aj sofistikované laboratórne metódy ako plynová chromatografia-hmotnostná spektrometria, ktoré dokážu dodatočne určiť množstvo a často aj druh konzumácie.

Ako funguje rozklad THC v tele?

Najčastejším spôsobom prijímania THC je fajčenie konope vo forme hašiša (živica) alebo marihuany (kvet), prípadne rezané s tabakom ako takzvaný joint. Okrem toho sa THC spracováva v potravinách alebo nápojoch. THC je lipofilná (grécky tuk milujúca) látka, čiže sa viaže na tuk. Keďže telo veľmi rýchlo premieňa (metabolizuje) THC prostredníctvom medzikrokov na THC-karboxylovú kyselinu, po niekoľkých hodinách je možné detegovať iba metabolity. Tie však majú oveľa dlhší polčas rozpadu, takže kyselina THC karboxylová sa dokonca môže nachádzať v telesných tekutinách až týždne po poslednej konzumácii, v závislosti od frekvencie užívania.

Ako dlho je THC detegovateľné v krvi?

Ako dlho je THC detegovateľné v moči?

Test moču na THC karboxylovú kyselinu je najčastejšie používanou metódou, pretože umožňuje veľmi rýchle a jednoduché zistenie konope. Okrem toho, ak sa konzumácia uskutočňuje pravidelne, metabolity tu môžu byť detekované až niekoľko týždňov. Teda aj jednorazové fajčenie kanabisu môže viesť k pozitívnemu zisteniu po 24 až 36 hodinách. Opakované používanie vedie k detekčnej perióde päť až sedem dní a chronické zneužívanie môže byť detekované aj niekoľko týždňov.

Ako dlho je THC detekovateľné vo vlasoch?

Teoreticky sú produkty degradácie THC začlenené do vlasovej matrice počas rastu vlasov. Za predpokladu, že rýchlosť rastu je jeden centimeter za mesiac, použitie THC bolo možné zistiť v dvanástich centimetroch vlasov, ktoré sa vyskytli pred rokom. Analýza vlasov je však veľmi náchylný na chyby, pretože test často nezistí ani týždenný príjem THC. Naproti tomu aj použitie konopného šampónu môže viesť k zadržaniu účinných látok, čo vedie k pozitívnemu výsledku testu.

Čo musíte zvážiť, pokiaľ ide o zistiteľnosť THC?

Keďže rýchly test THC poskytuje iba pozitívny dôkaz o konzumácii, ale neumožňuje žiadne vyjadrenie o skonzumovanom množstve, napríklad dopravné kontroly môžu mať vážne právne následky, aj keď omamný účinok už pominul.