Tetanus: Komplikácie

Nasledujú hlavné choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť tetanus (lockjaw):

Dýchací systém (J00 - J99)

  • Zápal pľúc (zápal pľúc)

Endokrinné, výživové a metabolické choroby (E00 - E90).

  • Zvýšené hladiny katecholamínu s krv.

Koža a podkožie (L00 - L99)

  • Dekubit (preležanina)

Kardiovaskulárny systém (I00 - I99)

ústa, pažerák (potravinová trubica), žalúdok a črevá (K00-K67; K90-K93).

  • Ileus (nepriechodnosť čriev)

Muskuloskeletálny systém a spojivové tkanivo (M00 - M99).

  • Svalové slzy
  • Rabdomyolýza - rozpustenie svalov

Príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 - R99).

  • Dušnosť (dýchavičnosť)
  • Dysfágia (ťažkosti s prehĺtaním)

Zranenia, otravy a niektoré ďalšie následky vonkajších príčin (S00-T98).

  • Zlomeniny (zlomeniny kostí)