Kalcifikácia šliach (Tendinosis Calcarea): Príznaky, sťažnosti, príznaky

Nasledujúce príznaky a ťažkosti môžu naznačovať tendinitis calcarea (tendonóza):

  • Obmedzený pohyb
  • Rubor (začervenanie)
  • Bolesť
  • Nádor (opuch)

Nasledujúce príznaky a sťažnosti môžu naznačovať tendinitis calcarea v ramene (kalcifikované rameno):

  • Pseudoparalýza (neschopnosť pohnúť ramenom) - najmä vo fáze resorpcie, pozri nižšie „Etiológia / príčiny“.
  • Bolestivý oblúk („bolestivý oblúk“) - V tomto prípade bolesť je spustený aktívnym únos (bočný posun alebo roztiahnutie časti tela smerom od stredu tela alebo pozdĺžnej osi končatiny; bolesť pri námahe), najmä v rozmedzí od 60 ° do 120 °. Pasívne pohyby môžu byť naopak bezbolestné.
  • Bolesť pri ležaní na postihnutej strane
  • Bolestivé zdvíhanie ruky nad uhol 90 ° (práca nad hlavou).
  • Tuhosť ramien („zamrznuté rameno“)

Poznámka: Až asi 40% pacientov má obojstranný výskyt.