Kalcifikácia šliach (Tendinosis Calcarea): Chirurgická liečba

Ak nedôjde k spontánnemu hojeniu (samoliečeniu) alebo ak konzervatívna liečba neprinesie požadované výsledky, bolesť pretrváva alebo je chronické (> 6 mesiacov), a v prípade väčších kalcifikovaných ložísk (priemer> 1 cm), chirurgické terapie malo by sa brať do úvahy.

Odstránenie vápnik ohniská zmierňujú tlak, čo tiež zmierňuje silné bolesť. Odstránenie vápnik ohniská je možné vykonať chirurgicky alebo artroskopicky (minimálne invazívne).

Ďalšou bežne používanou metódou na odstránenie kalcifikovaných ložísk je ultrazvuk- asistované „vpichovanie“ (vpichovanie). Kalcifické ložisko je prepichnuté, odsaté (odsaté) alebo vymyté. To nie vždy umožňuje úplné vyčerpanie kalcifického zamerania. Odporúča sa súbežné antiflogistické (protizápalové) liečenie, pretože je ťažké bolesť sa môže vyskytnúť ako vápnik kryštály sa resorbujú.