Kalcifikácia šliach (Tendinosis Calcarea): Lieková terapia

Terapeutické ciele

  • Zmiernenie bolesti
  • Zvýšenie schopnosti pohybu

Terapeutické odporúčania

Ďalšie poznámky

  • Akútny nástup bolesť s nočným maximom - ako sa zvyčajne vyskytuje v štádiách pred a po kalcifikácii - často zle reaguje na analgetiká. Upozornenie:
    • Porušený spánok môže byť tiež príčinou zvýšenej citlivosti na bolesť!
    • Chronická bolesť je spojená s významne zvýšenou prevalenciou (frekvencia chorôb) nespavosť (poruchy spánku) alebo zhoršená kvalita spánku.

    Záver: narušený spánok by sa mal liečiť.

Doplnky výživy (doplnky výživy; dôležité látky)

V prítomnosti nespavosť (poruchy spánku) v dôsledku príznakov pozri nižšie Insomnia / Liečivé Terapia/Doplatky.