telomeráza

Telomeráza je enzým, ktorého stanovenie je vhodné ako a nádorový marker. Nádorové markery sú endogénne látky produkované nádormi a detegovateľné v krv. Môžu slúžiť ako indikácia malígneho novotvaru a používajú sa ako následný test v rakovina následná starostlivosť. Telomeráza je enzým bunkového jadra. Po každom delení buniek bol kúsok teloméry (koncový kus chromozómy) chýba. Obnovou teloméry, telomeráza zabraňuje chromozómy skracovať s každým delením buniek. V normálnych bunkách telomeráza nevykazuje žiadnu aktivitu. Medzi bunky s telomerázovou aktivitou patria zárodočné bunky, embryonálne bunky a nádorové bunky.

Proces

Potrebný materiál

  • Moč

Príprava pacienta

  • Neznáme

Rušivé faktory

  • Neznáme

Normálna hodnota

Pozitívne Nie je k dispozícii

indikácia

Interpretácia

Interpretácia zvýšených hodnôt

Interpretácia znížených hodnôt

  • Neznáma

Ďalšie poznámky

  • Stanovenie telomerázy ako a nádorový marker je v skúšobnej fáze, takže v súčasnosti nie sú možné žiadne všeobecné vyhlásenia.
  • Test tiež nie je zatiaľ všeobecne dostupný.