Teleskopická protéza: Všetko dôležité o zubnej protéze

Ako funguje teleskopická protéza?

Prirodzené zuby slúžia ako pridržiavacie zariadenie pre teleskopické protézy. Na tento účel sú prekryté takzvanými vnútornými teleskopmi, ktoré sú pevne nacementované na zuby (opierkové zuby) ako korunky. Vonkajšie teleskopy sú umiestnené na odnímateľnej časti teleskopickej protézy. Keď si pacient vloží odnímateľnú časť protézy, vonkajší a vnútorný teleskop sa po sebe posúvajú ako články v ďalekohľade. Zubné protézy založené na tomto konštrukčnom princípe sú optimálne ukotvené v chrupe.

Výhody teleskopickej protézy

Teleskopická protéza môže byť rozšírená na celú protézu, ak dôjde k strate ďalších zubov. Na cudzie teleso v ústach si tak ľahšie zvyknú najmä starší ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti ťažko adaptujú na zubnú protézu. Odstránenie časti zubnej protézy tiež uľahčuje čistenie. To znamená, že teleskopické protézy vydržia dlhšie ako bežné protézy.

Vďaka kombinovanému systému vnútorných a vonkajších koruniek ponúka teleskopická protéza pevné držanie aj pri žuvaní a hovorení bez potreby nadmerne veľkej a nepohodlnej kontaktnej plochy. V niektorých prípadoch možno úplne upustiť od palatinálnej platničky v hornej čeľusti s teleskopickou protézou, čo mnohým pacientom vyhovuje.

Nevýhody teleskopickej protézy

Najväčšou nevýhodou sú asi pomerne vysoké náklady na teleskopickú protézu. Je to spôsobené najmä tým, že na každý zub treba vyrobiť dve korunky. Okrem toho si výroba vyžaduje absolútnu precíznu prácu zubného technika.