Syndróm systémovej zápalovej reakcie (SIRS): diagnostické testy

povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok.

  • Analýza kontúry arteriálneho pulzu (metóda na sledovanie hemodynamiky, tj. Stanovenie srdcového výdaja (HMV), u pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť)
  • invázne meranie krvného tlaku na stanovenie stredného arteriálneho tlaku (MAD).
  • Ultrazvuk brušnej dutiny (ultrazvuk vyšetrenie brušných orgánov) - na základnú diagnostiku.
  • elektrokardiogram (EKG; záznam elektrickej aktivity systému srdce sval).
  • Röntgen hrudníka (röntgenový hrudník /truhla), v dvoch rovinách.
  • Počítačová tomografia (CT) brucha (CT brucha) - na ďalšiu diagnostiku.

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie a povinné laboratórne parametre - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

Poznámka: Funkčné parametre zvýraznené v kolík ktoré sa zohľadňujú v skóre SOFA (pozri sepsu / klasifikáciu nižšie).