Susoctocog Alfa

Produkty

Susoctocog alfa je komerčne dostupný ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok (Obizur). Bol schválený v USA v roku 2014, v EÚ v roku 2015 a v mnohých krajinách v roku 2016.

Štruktúra a vlastnosti

Susoctocog alfa je rekombinantný derivát ošípaných krv koagulačný faktor VIII bez B domény. Doména B bola nahradená linkerom 24 aminokyseliny. Je to glykoproteín s molekulovou hmotnosťou približne 170 kDa. Susoctocog alfa sa vyrába biotechnologickými metódami.

účinky

Chýbajúci nahradzuje susoctocog alfa (ATC B02BD14) krv faktor zrážania VIII, čím sa umožňuje zrážanie krvi.

indikácia

Na liečbu epizód krvácania u pacientov so získaným hemofílie spôsobené protilátky na faktor VIII.

Dávkovanie

Podľa SPC. Liečivo sa vstrekuje intravenózne.

Kontraindikácie

  • precitlivenosť

Kompletné preventívne opatrenia nájdete na štítku s liekom.

interakcie

Droga-droga interakcie nie sú známe.

Nepriaznivé účinky

Najčastejšie možné nepriaznivé účinky zahŕňajú vznik protilátky na susoctocog alfa.