Zhrnutie Tinnitus: výtok v uchu

zhrnutie

Tinnitus je bežným príznakom spojeným s rôznymi poruchami uší a psychiky. Zvuky v uchu majú ďalekosiahle psychologické následky a môžu vážne narušiť kvalitu života postihnutej osoby. Napriek tomu hučanie v ušiach obvykle nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie.

Tinnitus sa zaobchádza holisticky. V závislosti od príčiny, charakteru a priebehu ochorenia sú potrebné rôzne liečebné postupy: od individuálnej konzultácie, štúdium relaxácie techniky liekovej terapie.