Zhrnutie Špirálová dynamika

zhrnutie

Celkovo možno povedať, princíp Špirálová dynamika predstavuje teda jemnú formu terapie, pri ktorej je možné znovu sa naučiť alebo opraviť pohybové vzorce s cieľom kompenzovať fyzické deficity a zlepšiť všeobecné vnímanie vlastného tela. Zameraním na správne vykonávanie pohybov sa prenáša nové vedomie tela, ktoré pomáha mnohým postihnutým osobám eliminovať fyzické problémy.