Zhrnutie Fyzioterapia, keď ste tehotná?

zhrnutie

Na tehotné ženy sa vzťahujú osobitné pravidlá týkajúce sa fyzioterapie a používania fyzioterapeutických látok. V prípade pochybností by malo byť použitie fyzioterapeutických opatrení prekonzultované s lekárom, aby nedošlo k poškodeniu dieťaťa alebo dieťaťa. tehotenstva. Na zmiernenie je spravidla užitočné pomôcť mnohým terapeutickým opatreniam tehotenstva sťažnosti alebo na podporu prípravy na pôrod.

Opravné prostriedky, ktoré sú predpísané počas tehotenstva sú hradené v plnom rozsahu vrátane doplatkov do zdravie poisťovne. Zamestnávanie fyzioterapeutov v ich povolaní počas tehotenstva upravuje zákon o ochrane materstva. Zákon upravuje aj úpravu nákladov, ktoré vzniknú zamestnávateľovi.