Zhrnutie Fyzioterapia na roztrhané alebo natiahnuté väzy členka

zhrnutie

Celkovo je fyzioterapeutická liečba veľmi dôležitou súčasťou rehabilitačných opatrení v prípade väziva strečing alebo natrhnuté väzy v členok kĺb. Je dôležité, aby sa pacienti v ranom štádiu poradili s lekárom, aby dostali vhodnú terapiu, a aby prísne dodržiavali predpísané ochranné lehoty, aby mohol proces hojenia nerušene postupovať. Terapeutické techniky a cvičenia vykonávané vo fyzioterapii zaručujú slobodu bolesť a optimálne pripraviť členok kĺb pre plný stres v každodennom živote a pri športových aktivitách.