Zhrnutie Fyzioterapia na podráždenie inzercie šliach (tendopatie inzercie)

zhrnutie

Celkovo terapia zápalu vloženia šľachy spočiatku spočíva v imobilizácii postihnutého kĺbu. Po odznení akútneho zápalu je cieľom cielenými cvikmi uvoľniť šľachu a posilniť a zmobilizovať okolité štruktúry, aby ste mohli poskytnúť podporu pre väčšiu stabilitu v kĺbe. Ak je príčina zápalu pripevnenia šľachy založená na preťažení alebo nesprávnom držaní tela, je potrebné v budúcnosti urobiť pokus o odstránenie nesprávneho držania tela a zahrejte a dostatočne sa natiahnuť pred športovou aktivitou.