Zhrnutie Fyzioterapia pre nesprávne polohy chodidiel

zhrnutie

Stručne povedané, vždy to závisí od individuálnych symptómov pacienta, ako aj od základného ochorenia, na ktoré sa uplatňujú fyzioterapeutické opatrenia. Väčšinu malformácií chodidla je však možné dostať pod kontrolu a korigovať vhodnou terapiou.