Zhrnutie Fyzioterapia pre deti s brúsením zubov a napätím čeľustí

zhrnutie

Všetci vo všetkých, škrípanie zubov a čeľusť napätie už nie sú u detí zriedkavosťou. V mnohých prípadoch sú však vývojové a samy o sebe zmiznú. Rodičia by však mali byť veľmi pozorní a sledovať dieťa v prípade abnormalít, aby sa v prípade potreby včas poradili s lekárom, aby bolo možné rýchlo vyriešiť závažné problémy.

Fyzioterapia zaberá veľkú časť konzervatívnej terapie pre deti kvôli mnohým možnostiam liečby. Predpokladom dobrého liečebného úspechu je nielen dobrá spolupráca všetkých zúčastnených, ale aj veľa skúseností a empatie ošetrujúcich terapeutov pre potreby malých pacientov.