Zhrnutie Fyzioterapia pre deti s napätím ramien a krku

zhrnutie

Fyzioterapia je zvyčajne voľbou liečby pre deti s ramenom a krk napätie. Pretože zvyčajne nie sú potrebné žiadne operácie a napätie je výsledkom nesprávneho držania tela, nedostatku pohybu alebo zvýšenej úrovne stresu, ponúka fyzioterapia širokú škálu liečebných postupov, ktoré je možné individuálne prispôsobiť veku detí a ich potrebám. Je dôležité, aby ošetrujúci fyzioterapeut do terapie zapojil aj rodičov a bol schopný empaticky reagovať na malých pacientov.