Zhrnutie Fyzioterapia po poranení krčnej chrbtice

zhrnutie

و šľahnutiu poranenie krčnej chrbtice, ktoré je zvyčajne spôsobené nárazom zozadu, je poranenie okolitých štruktúr mäkkých tkanív sprevádzané svalovým napätím, natiahnutím väzov a následnými obmedzeniami pohybu a bolesť. Na rozdiel od konvenčnej dlhej imobilizácie sa teraz mobilizačné a uvoľňovacie cvičenia začínajú v ranom štádiu, aby sa čo najskôr dosiahli pozitívne výsledky. Pri vzdelávaní pacienta by mu malo byť jasné, že príznaky nepochádzajú z vážnejších mozog zranenie, ale iba z postihnutých mäkkých tkanív, ako sú napríklad svaly tu.

Pacient by sa mal tiež vyhnúť nefyziologickým úľavám od samého začiatku. V závislosti od konzultácie s lekárom, krk a hlava sa môže a malo by sa do istej miery hýbať namiesto toho, aby ste sa držali pevne a pokojne v jednej polohe, aby ste sa vyhli ďalšiemu napätiu. Vo fyzioterapii jednotlivec hlava pohyby - flexia, extenzia, bočný sklon a rotácia - sa učí pomaly a sú vedené, kým sa pacient necíti čoraz bezpečnejšie a nie je schopný vykonať pohyby znova v bolesť- voľný rozsah a v normálnom rozsahu.