Zhrnutie Fyzioterapia po zlomenine holennej kosti

zhrnutie

Holenná kosť zlomenina je zlomenina silnejšej z dvoch nižších noha kosti, ku ktorému obvykle dochádza iba extrémnou vonkajšou silou. Klasickými príčinami sú dopravné nehody, športové nehody, ako je zakrútenie v lyžiarskej topánke alebo kopnutie do holennej kosti. Jednoduché zlomeniny sa môžu samy zahojiť v priebehu niekoľkých mesiacov so šesťtýždňovou imobilizáciou v sádre a následnou aktívnou spoluprácou pri liečbe. Pri komplikovanejších zlomeninách je potrebné zvážiť chirurgickú liečbu, aby sa zabránilo dlhotrvajúcim neskorým účinkom.