Zhrnutie Fyzioterapia po infarkte

zhrnutie

Stručne povedané, fyzioterapia v terapii po a srdce útok predstavuje dôležitý základ nielen pre znovuzískanie fyzických síl vhodnosť a reintegráciu do každodenného života, ale tiež vytvára povedomie o preventívnych opatreniach a lepšom vedomí o vlastnom tele, aby bolo možné správne interpretovať varovné signály tela v prípade núdze a zabrániť opakovaniu srdce útok. Program fyzioterapie preto okrem pohybového tréningu a kardiovaskulárnych cvičení zahŕňa aj behaviorálny tréning. Mnoho pacientov sa vďaka pravidelnému fyzickému cvičeniu ľahšie vracia k svojmu dennému režimu a rýchlejšie získava dôveru vo svoje vlastné telo.