Zhrnutie Cvičenie na peroneálnu parézu

zhrnutie

Paroneus paresis je pomerne častý syndróm kompresie nervov. Postihnutí trpia obmedzeniami v pohyblivosti chodidiel a chôdzi. S výnimkou úplného prasknutia nervu sú prognózy parézy peroneus dobré. Príznaky sa často dajú liečiť konzervatívne fyzioterapiou, elektroterapia a ak je to potrebné, s peroneálnou dlahou.