Zhrnutie Cvičenie na ankylozujúcu spondylitídu

zhrnutie

Vzhľadom na všestrannosť ankylozujúca spondylitída, je ťažké poskytnúť presnú prognózu priebehu ochorenia. Pretože príčina nie je jasne definovaná a nie je známe žiadne antidotum, choroba sa považuje za nevyliečiteľnú. Dôsledná fyzioterapeutická starostlivosť a prispôsobenie sa každodennému životu, ako aj dobré vzdelávanie postihnutých pacientov umožňujú mnohým ľuďom s touto chorobou žiť dobre.

Rovnako ako u väčšiny chorôb, aj tu je možné začať s skoršou liečbou, tým sú lepšie vyhliadky na dobrý terapeutický výsledok. Ak teda spozorujete akékoľvek príznaky choroby, dajte si ich pre istotu skontrolovať u skúseného lekára.