Zhrnutie Cvičenia na pracovisku

zhrnutie

Kombinácia dvoch alebo troch cvičení prezentovaných vyššie na pracovisku trvá v každodennom živote iba pár minút. Ak sa to môže stať každodenným rituálom, napríklad na konci obedňajšej prestávky, pozitívne účinky na svalové napätie a nesústredenosť môže byť dosiahnuté. Subjektívny pocit stresu pri práci sa znižuje a je možný pozitívny vplyv na všeobecnú pohodu.