Náhla srdcová smrť: varovné signály, prvá pomoc

Stručný prehľad

 • Symptómy: Náhla strata vedomia, bez dýchania, bez pulzu, rozšírené zreničky; varovné príznaky vopred, ako je pocit tlaku alebo napätia na hrudníku, závraty a mdloby, dýchavičnosť a zadržiavanie vody, srdcová arytmia
 • Príčiny a rizikové faktory: Väčšinou náhla fibrilácia komôr, zvyčajne spôsobená (nediagnostikovaným) srdcovým ochorením, spúšťače zahŕňajú akútny infarkt, fyzická námaha (napríklad šport), emocionálny stres, lieky alebo drogy
 • Diagnóza: Akútna absencia dýchania a pulzu, EKG alebo AED zisťuje fibriláciu komôr; v predstihu sa ochorenie srdca dá zistiť (preventívne) fyzikálnym vyšetrením, záťažovým alebo dlhodobým EKG, ultrazvukom, scintigrafiou myokardu a inými vyšetreniami
 • Liečba: akútna okamžitá kardiopulmonálna resuscitácia, ideálne podpora AED (automatizovaný externý defibrilátor)
 • Prognóza: Bez kardiopulmonálnej resuscitácie obeť zomrie; prognóza pri úspešnej resuscitácii závisí od času medzi zástavou srdca a resuscitáciou

Čo je to náhla srdcová smrť?

Náhla srdcová smrť (sekundárna smrť) je podľa odborníkov jednou z najčastejších príčin smrti. Odhaduje sa, že v Európe (a Severnej Amerike) predstavuje náhla srdcová smrť 50 až 100 prípadov z každých 1000 úmrtí.

V absolútnej väčšine prípadov možno túto náhlu zástavu srdca pripísať závažnému ochoreniu srdca. V mnohých prípadoch je toto ochorenie srdca už vopred nápadné. Včasným objasnením a diagnózou by sa preto v mnohých prípadoch dalo predísť náhlej srdcovej smrti.

Z medicínskeho hľadiska ide o neočakávané kardiovaskulárne zlyhanie, ktoré, ak sa nelieči, vedie k prirodzenej smrti v priebehu niekoľkých sekúnd až 24 hodín po prvých príznakoch.

Náhla srdcová smrť však veľmi zriedkavo postihne aj úplne zdravých a mladých ľudí bez výraznejších príznakov. Niekedy sa potom zistí genetická choroba, ktorá podporuje ťažké srdcové arytmie. Nie v každom prípade sa však dá nájsť jasná príčina.

Aké sú príznaky alebo príznaky?

Náhla srdcová smrť sa spočiatku prejavuje náhlou stratou vedomia postihnutého. V krátkom čase sa zastaví aj spontánne dýchanie. Bezvedomie je spôsobené zástavou obehu (náhla zástava srdca): Srdce už neprečerpáva dostatok krvi do mozgu a iných orgánov.

Výsledný nedostatok kyslíka (hypoxia) spôsobuje zlyhanie funkcie mozgu. Bez kyslíka mozgové bunky odumierajú už po niekoľkých minútach. Postihnutému už nie je hmatateľný pulz a rozšíria sa mu zreničky. Ak sa tento stav do niekoľkých minút neupraví, po krátkom čase nastáva smrť (náhla srdcová smrť).

Náhla srdcová smrť sa často vyskytuje bez akéhokoľvek varovania. Podľa štúdie Oregon Sudden Unexpected Death Study však sekundárnej smrti vo viac ako polovici prípadov predchádzajú varovné signály. Patria sem príznaky, ktoré môžu naznačovať možné poškodenie srdca.

 • Pocit tlaku alebo napätia v ľavej časti hrudníka, najmä pri námahe: Možná indikácia chronickej obehovej poruchy pri ischemickej chorobe srdca alebo srdcového infarktu
 • Závraty alebo mdloby: niekedy vyvolané srdcovou arytmiou spôsobujúcou mierny nedostatok kyslíka v mozgu
 • Dýchavičnosť a zadržiavanie vody (edém): Typické pre srdcové zlyhanie (srdcová nedostatočnosť).
 • Výrazné srdcové arytmie: Príliš rýchly (tachykardia) alebo príliš pomalý (bradykardia) pulz sú možnými príznakmi nebezpečnej srdcovej arytmie, ktorá sa vyvíja.

Tieto príznaky nemusia nevyhnutne naznačovať blížiacu sa náhlu srdcovú smrť. Najmä poruchy srdcového rytmu sa vyskytujú aj u úplne zdravých ľudí a sú v mnohých prípadoch neškodné.

Kto však na sebe spozoruje takéto príznaky, mal by si svoje ťažkosti nechať objasniť lekársky. To môže často zabrániť náhlej srdcovej smrti v prípade núdze.

Aké sú príčiny náhlej srdcovej smrti?

Pri ventrikulárnej fibrilácii je elektrická excitácia srdca úplne nekoordinovaná a chaotická. V dôsledku asynchrónnej elektrickej aktivity sa srdcový sval už nezmršťuje v súlade s normou, ale trhá sa vysokou frekvenciou, ale bez výraznejšieho pumpovania.

Bez dostatočnej čerpacej funkcie srdca nie sú orgány zásobované krvou a tým ani životne dôležitým kyslíkom. Nedostatok kyslíka (hypoxia) v mozgu spôsobí stratu funkcie už po niekoľkých sekundách a postihnutú osobu upadne do bezvedomia. Bez funkcie mozgu sa spontánne dýchanie zastaví asi po jednej minúte, čo ešte viac zhoršuje nedostatok kyslíka.

V absolútnej väčšine prípadov možno náhlu srdcovú smrť pripísať vážnemu ochoreniu srdca.

 • Veľmi časté (asi 80 percent prípadov): Koronárna choroba srdca (CHD).
 • Časté (10 až 15 percent prípadov): Ochorenia srdcového svalu (kardiomyopatie, myokarditída) alebo štrukturálne defekty (poškodenie srdcovej chlopne).

Vedci sa domnievajú, že okrem týchto predisponujúcich stavov je na náhlu srdcovú smrť potrebný špecifický spúšťač. Vedci napríklad považujú nasledujúce situácie a látky za potenciálne spúšťače náhlej srdcovej smrti, keď existuje základné ochorenie srdca:

 • Akútna porucha krvného obehu v koronárnych artériách („infarkt myokardu“), zvyčajne s už existujúcim ochorením koronárnych artérií
 • Výrazná fyzická námaha, napríklad intenzívne športy
 • Emocionálne stresové situácie
 • Lieky, ktoré ovplyvňujú vedenie impulzov v srdci (ako sú takzvané lieky predlžujúce QT čas)
 • Drogy ako alkohol, kokaín a amfetamíny
 • Posuny solí v krvi (nerovnováha elektrolytov)

Náhla srdcová smrť je v zásade možná vo všetkých situáciách, ku ktorej dochádza napríklad počas spánku, už sa vyskytla u futbalistov na ihrisku alebo zasiahla ľudí „z čista jasna“ uprostred ich chôdze po pešej zóne, napríklad.

Vyšetrenia a diagnostika

V akútnej núdzovej situácii sa dá náhlej srdcovej smrti zabrániť len okamžitou a správnou diagnózou základnej srdcovej arytmie.

Laici vyškolení v oblasti prvej pomoci alebo kardiopulmonálnej resuscitácie dokážu rozpoznať núdzovú situáciu podľa absencie dýchania a pulzu. Napríklad, ak osoba v bezvedomí nereaguje na podnet bolesti (ako je trenie hrudnej kosti päsťou), treba začať s kardiopulmonálnou resuscitáciou (pozri nižšie). AED, automatizovaný externý defibrilátor, ktorý možno nájsť na mnohých verejných miestach pre laikov, diagnostikuje aj komorovú fibriláciu.

Avšak stavy, ktoré podporujú náhlu srdcovú smrť, môžu byť často diagnostikované skôr, ako dôjde k takejto život ohrozujúcej udalosti.

Najmä ak už niekto má príznaky, ktoré poukazujú na ochorenie srdca, a je teda potenciálne ohrozený náhlou srdcovou smrťou, je potrebné urýchlene vyhľadať lekárske objasnenie. To môže pomôcť diagnostikovať a liečiť vážne srdcové ochorenie skôr, ako sa stane vážnym.

Konzultácia medzi lekárom a pacientom

Prvým kontaktným miestom pre príznaky, ktoré môžu naznačovať ochorenie srdca, je všeobecný lekár alebo špecialista v odbore interné a kardiologické oddelenie (kardiológ).

 • Cítite pri fyzickej námahe pocit tlaku alebo napätia na hrudi?
 • Vyžaruje tento pocit do iných oblastí vášho tela, napríklad do krku, čeľuste alebo ľavej ruky?
 • Vyskytli sa v poslednom čase situácie, v ktorých sa vám točila hlava bez konkrétnej príčiny?
 • Omdleli ste nedávno?
 • Všimli ste si na sebe zadržiavanie vody, napríklad na členkoch?
 • Pociťujete dýchavičnosť, keď sa fyzicky namáhate, napríklad keď stúpate po schodoch?
 • Všimli ste si „búšenie srdca“?

Fyzikálne vyšetrenie

Počas fyzického vyšetrenia lekár získa prvý dojem o funkcii vášho srdca tak, že vám nahmatá pulz a vypočuje vaše srdce pomocou stetoskopu (auskultácie). Týmto spôsobom zisťuje, či srdce bije pravidelne a správnou frekvenciou (srdcová frekvencia), ako aj to, či sú badateľné nejaké abnormálne srdcové šelesty spôsobené štrukturálnymi srdcovými problémami (napríklad choré srdcové chlopne).

Okrem toho sa pri fyzickom vyšetrení môže zistiť zadržiavanie vody (edém). Najmä edémy chodidiel a nôh sú možnými príznakmi srdcového zlyhania.

Ďalšie vyšetrenia

V závislosti od výsledkov anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia ošetrujúci lekár nariadi ďalšie vyšetrenia na ďalšie objasnenie. Lekár takmer vždy vykoná elektrokardiogram (EKG). To môže odhaliť rôzne patologické zmeny v srdci, ktoré podporujú náhlu srdcovú smrť.

Keďže normálne EKG zaznamenáva len niekoľko úderov srdca, v niektorých prípadoch je potrebný záznam počas 24 hodín (dlhodobé EKG). To je užitočné najmä vtedy, keď ide o len občas sa vyskytujúce srdcové arytmie.

Veľmi často lekár objednáva aj ultrazvukové vyšetrenie srdca (UKG, echokardiografia). To je užitočné najmä pri zisťovaní štrukturálnych srdcových chorôb, ako je zhrubnutá srdcová stena, zväčšené srdce alebo poškodenie srdcových chlopní. Užitočné je aj röntgenové vyšetrenie hrudníka (röntgen hrudníka) na posúdenie prípadných patologických zmien na srdci a pľúcach.

Ak existujú náznaky ischemickej choroby srdca, môžu byť indikované ďalšie vyšetrenia, napríklad katetrizácia srdca (= koronárna angiografia), záťažová echokardiografia alebo ďalšie zobrazovacie vyšetrenia, ako je scintigrafia myokardu (nukleárne lekárske vyšetrenie srdcového svalu). Náhla srdcová smrť je zďaleka najčastejšie spôsobená ochorením koronárnych artérií (CAD).

liečba

Napriek mnohým možným príčinám je v konečnom dôsledku vážna srdcová arytmia vždy bezprostredným spúšťačom náhlej srdcovej smrti. Vo väčšine prípadov ide o takzvanú komorovú fibriláciu, zriedkavejšie pomalú (bradykardickú) srdcovú arytmiu alebo náhlu zástavu srdca (asystóliu).

Hroziaca náhla srdcová smrť je absolútnou núdzou, ktorá si vyžaduje okamžitú správnu diagnózu a okamžité protiopatrenia. V opačnom prípade postihnutý v priebehu niekoľkých minút zomrie. Prvá pomoc výrazne zvyšuje šance na prežitie.

Ak osoba náhle upadne do bezvedomia a bezprostredne hrozí náhla srdcová smrť, odporúča sa nasledujúci postup:

 • Uskutočnite tiesňové volanie a požiadajte o pomoc okoloidúcich.
 • Ak nemáte pulz a nedýchate, okamžite začnite s kardiopulmonálnou resuscitáciou: Striedajte 30 stlačení hrudníka nad hrudnou kosťou a dve resuscitácie z úst do úst alebo z úst do nosa. Ak sú na mieste dvaja alebo viacerí záchranári, mali by sa striedať po každom cykle 30:2, aby sa predišlo únave.
 • Ak je to možné, osoby prvej pomoci by mali použiť automatický externý defibrilátor (AED). Teraz sú umiestnené na mnohých verejných miestach (banky, radnice atď.) alebo vo verejnej doprave (stanice metra, vlaky atď.). Zariadenia sa veľmi jednoducho pripevňujú a pomocou oznamu prevedú pomocníka krok za krokom potrebnými opatreniami. Po pripojení elektród AED nezávisle analyzuje srdcový rytmus a iba vtedy, ak je prítomná defibrilovateľná srdcová arytmia (ventrikulárna fibrilácia, bezpulzová komorová tachykardia), spustí elektrický výboj. Rýchle použitie defibrilátora často zachraňuje život!

Čo robí pohotovostný lekár

Najprv sa na mieste činu vykoná EKG na analýzu srdcového rytmu počas nepretržitej kardiopulmonálnej resuscitácie. Ak defibrilácia nie je dostatočná alebo ak sa vyskytne srdcová arytmia, ktorú nie je možné defibrilovať (asystólia, bezpulzová elektrická aktivita), pohotovostný lekár sa zvyčajne pokúša obnoviť normálny srdcový rytmus aj pomocou liekov, ako je adrenalín.

Náhlemu srdcovému úmrtiu sa dá často predísť okamžitým zásahom vyškolených záchranárov.

Priebeh ochorenia a prognóza

V prípadoch hroziacej náhlej srdcovej smrti je priebeh ochorenia a prognóza rozhodujúcim spôsobom ovplyvnená tým, ako rýchlo sa prijmú vhodné protiopatrenia po nástupe kardiovaskulárnej zástavy. Zastavenie obehu bez liečby spôsobí smrť v priebehu niekoľkých minút v dôsledku nezvratného poškodenia mozgu. Ak medzi zástavou obehu a úspešnou resuscitáciou uplynie príliš veľa času, zvyčajne zostáva ťažké poškodenie mozgu, ktoré môže z postihnutého urobiť ošetrovateľský prípad.

Prevencia

Po prvé, nemali by sa ignorovať príznaky, ktoré naznačujú potenciálne ochorenie srdca. Jednoduchými vyšetreniami možno už v ranom štádiu diagnostikovať a liečiť ohrozujúce srdcové choroby, ktoré sú často zodpovedné za náhlu srdcovú smrť.

V akútnych prípadoch sa šanca na prežitie náhlej srdcovej smrti zvyšuje, ak je defibrilátor rýchlo po ruke a použitý čo najskôr spolu so správnou kardiopulmonárnou resuscitáciou. Obe sa učia na kurzoch prvej pomoci, ktoré treba pravidelne opakovať (podľa odborníkov minimálne každé dva až tri roky). Len tak je možné v núdzi účinne pomôcť niekomu ohrozenému náhlou srdcovou smrťou.

Pre priateľov a príbuzných ľudí, ktorí zomreli na náhlu srdcovú smrť, je udalosť zvyčajne šokujúca – ale keďže existujú možné rodinné príčiny (genetické ochorenia), po náhlej srdcovej smrti príbuzného z neznámej príčiny by sa malo zvážiť vyšetrenie celej rodiny. členov na takúto chorobu ako preventívne opatrenie.