Subdurálny hematóm: test a diagnostika

Laboratórne parametre 1. rádu - povinné laboratórne testy.

  • Malý krvný obraz [anémia spôsobená intrakraniálnym krvácaním]
  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo ESR (rýchlosť sedimentácie erytrocytov).
  • Koagulačné parametre - aktivovaný čiastočný trombínový plastínový čas (aPTT), aktivita proti faktoru Xa (aXa), čas zrážania ekarínu (ECT), INR (Medzinárodný normalizovaný pomer), Rýchla hodnota, trombínový čas (TC).

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenieatď. - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.