Subdurálny hematóm: diagnostické testy

povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok.