Syndróm Steal Subclavian Steal: Príčiny

Patogenéza (vývoj choroby)

In syndróm podkľúčovej choroby, podklíčková tepna (podkľúčová tepna) je ovplyvnená, vzniká vpravo ako vetva brachiocefalického kmeňa (arm-hlava cievny kmeň; prvá hlavná arteriálna vetva aorty) a vľavo priamo z aortálneho oblúka. Ako pokračuje, stáva sa axilárnym tepna (axilárna artéria).

If occlusion vyskytuje sa v podklíčku tepna proximálne k vetve stavca, dochádza k obratu toku vo vertebrálnej artérii. Ak je rameno stále zaťažené, môžu sa vyskytnúť neurologické príznaky z dôvodu zníženého prekrvenia (zníženého krv prietok) do tepien zásobujúcich mozog.

Etiológia (príčiny)

Biografické príčiny

  • Vek - Ochorenie sa vyskytuje predovšetkým u osôb starších ako 50 rokov so základnou aterosklerózou (ateroskleróza /artérioskleróza).

Príčiny spojené s chorobami

Kardiovaskulárny systém (I00 - I99)

  • Ateroskleróza (artérioskleróza; kôrnatenie tepien).
  • Arteritída Takayasu (granulomatózna vaskulitída aortálneho oblúka a odchádzajúcich veľkých ciev; takmer výlučne u mladých žien)