Jednotka mŕtvice: Špecialisti na mŕtvicu

Čo je to zdvihová jednotka?

Pojem „stroke unit“ pochádza z amerického slova pre „stroke unit“ alebo „stroke ward“. Je považovaný za organizačné centrum komplexnej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Tu sa im dostáva vysoko cielenej a interdisciplinárnej liečby tímom rôznych odborníkov ako sú neurológovia, kardiológovia, neurochirurgovia, cievni chirurgovia a rádiológovia (špecialisti na RTG). Úzko spolupracujú a vytvárajú individuálny liečebný koncept, aby poskytli pacientovi tú najlepšiu možnú starostlivosť. To zvyšuje šance pacienta, že prežije mozgovú príhodu a neutrpí žiadne trvalé poškodenie, približne o 25 percent.

Mobilné zdvihové jednotky (STEMO)

Iktové jednotky už nie sú dostupné len v rôznych nemocniciach. Napríklad v Berlíne sú dokonca dostupné ako mobilné jednotky. Tieto mobilné iktové jednotky (STroke Einsatz-MObile = STEMO) sú špeciálne vybavené sanitky, ktoré sa môžu rýchlo dostať na miesto mimoriadnej udalosti. To umožňuje špeciálne vyškolenému zdravotníckemu personálu okamžite začať s potrebnými počiatočnými opatreniami.

Čo sa deje na iktovej jednotke?

Po cievnej mozgovej príhode je pre prognózu kľúčové, aby bol pacient čo najrýchlejšie prijatý na iktovú jednotku. Tamojší lekári okamžite iniciujú všetky potrebné vyšetrenia a liečebné opatrenia. Medzi ne patrí napr

  • Odobratie anamnézy pacienta (anamnéza)
  • Neurologické vyšetrenie
  • Intenzívne sledovanie základných parametrov ako krvný tlak, pulz, teplota a dýchanie
  • Meranie krvných hodnôt a EKG
  • Počítačová tomografia (CT) hlavy
  • Monitorovanie neurologického stavu a bdelosti (bdelosti)
  • Monitorovanie vodnej bilancie a výživy
  • Diagnóza porúch prehĺtania
  • Monitorovanie a liečba dekubitov

Okrem toho lekári na iktovej jednotke okamžite začnú s akútnou terapiou: pacient podľa požiadaviek dostáva napríklad antipyretiká, antibiotiká, kyslík a infúzie. V prípade potreby čo najrýchlejšie iniciujú aj rehabilitačné opatrenia ako fyzioterapiu, ergoterapiu či logopédiu.

Pacient s cievnou mozgovou príhodou zostáva na iktovej jednotke spravidla tri až päť dní. Potom ich lekári väčšinou preložia na iné oddelenie (neurologické oddelenie alebo všeobecné oddelenie) alebo priamo do resocializačného zariadenia.

Schvaľovacia pečať: Zdvihová jednotka

Tieto kritériá napríklad vyžadujú, aby na iktovej jednotke boli vždy prítomní alebo dostupní určití špecialisti, ako sú neurológovia, kardiológovia alebo neurochirurgovia. Predpísaný je aj určitý počet ošetrovateľského personálu na lôžko. Jednotka musí mať aj určitý počet lôžok a vybavenie. Dodržiavanie týchto kvalitatívnych kritérií zabezpečuje, že pacienti po cievnej mozgovej príhode dostanú najlepšiu možnú starostlivosť na iktovej jednotke.