Mŕtvica (apoplexia): Anamnéza

História medicíny (anamnéza ochorenia) predstavuje dôležitú zložku v diagnostike apoplexie (mŕtvica). Rodinná história

 • Vyskytujú sa vo vašej rodine časté kardiovaskulárne choroby, neurologické choroby?

Sociálne dejiny

 • Existujú nejaké dôkazy o psychosociálnom strese alebo vypätí v dôsledku vašej rodinnej situácie?

prúd história medicíny/ systémová anamnéza (somatické a psychologické ťažkosti).

 • Vyskytla sa strata vedomia? * (vonkajšia anamnéza)
 • Zaznamenali ste príznaky ako ochrnutie, strata citlivosti, závraty, poruchy videnia alebo poruchy reči? *
 • Máte nejaké príznaky ako nevoľnosť a zvracanie?
 • Máte nejaké ďalšie sťažnosti, ak nejaké existujú, ako napr.
  • Bolesť hlavy
  • Závrat
  • Otrasy očí s pomalým pohybom v jednom smere, po ktorom nasleduje rýchlejší pohyb v opačnom smere
  • Nestálosť chôdze *
 • Ak áno, ako dlho sú tieto príznaky prítomné? *
 • Vyskytli sa tieto príznaky už skôr? *

Vegetatívna anamnéza vr. výživová anamnéza.

 • Ste nadváha? Povedzte nám svoju telesnú hmotnosť (v kg) a výšku (v cm).
 • Máte vyváženú stravu?
  • Jete a strava vysoký obsah soli? (Soľ ako ochucovadlo, slané občerstvenie, údené a konzervované jedlá, pripravené jedlá, jedlo v reštaurácii, konzervované jedlá, klobása, syr).
  • Jete veľa potravín, ktoré obsahujú nasýtené tuky? (živočíšne tuky obsiahnuté v klobáse, mäse, syre).
  • Jete veľa sladkých jedál?
 • Máte každý deň dostatok pohybu?
 • Fajčíš? Ak áno, koľko cigariet, cigár alebo fajok denne?
 • Piješ alkohol? Ak áno, aké nápoje a koľko pohárov denne?
 • Užívate drogy? Ak áno, aké lieky (amfetamíny, kanabis, kokaín) a ako často za deň alebo za týždeň?

Vlastná história vr. drogová anamnéza.

 • Predchádzajúce stavy (kardiovaskulárne choroby, srdcové arytmie (fibrilácia predsiení), cukrovka mellitus, dyslipidémia).
 • Operácie (perkutánna koronárna intervencia (PCI) → ischemické cievne mozgové príhody po PCI / zákroku používanom na dilatáciu stenózovaných (zúžených) alebo úplne uzavretých koronárnych ciev (tepny, ktoré obklopujú srdce v tvare venca a zásobujú srdcový sval krv) (= ťahy po PCI) (pomerne zriedkavá komplikácia)).
 • Alergie

História liekov

 • Alfa blokátory:
  • V prvých 21 dňoch po prvom predpísaní alfuzosínu, doxazosínu, tamsulozínu alebo terazosínu došlo k 40% zvýšeniu príhod ischemickej apoplexie (mozgovej príhody)
  • Pacienti užívajúci ďalšie antihypertenzíva (krv liečivo znižujúce tlak) súčasne s an alfa blokátor nemal zvýšené riziko apoplexie v postexpozičnom období 1 (≤ 21 dní potom) a incidencia v postexpozičnom období 2 (22-60 dní po ňom) ešte klesla (IRR 0.67) Záver Normotenzíva môžu byť citlivejšie na prvý-dávka účinok alfa blokátorov.
  • Štúdia ALLHAT:doxazosín pacienti mali vyššie riziko mŕtvica a kombinované kardiovaskulárne choroby ako pacienti s chlortalidónom. Riziko ICHS sa zdvojnásobilo.
 • Nesteroidné protizápalové lieky drogy (NSAID; napr. ibuprofen, diclofenac) vrátane inhibítorov COX-2 (synonymá: inhibítory COX-2; bežne: koxiby; napr celecoxib, etorikoxib, parekoxib) - zvýšené riziko pri súčasnom používaní rofekoxib a diclofenac; zvýšené riziko ischemického infarktu pri použití diklofenaku a aceklofenak do 30 dní pred podujatím.
 • aceklofenak, podobný diclofenac a selektívne inhibítory COX-2, je spojené so zvýšeným rizikom arteriálnych trombotických príhod.
 • Paracetamol (skupina nekyslých analgetík), ak sa používa ako bolesť terapie u obyvateľov opatrovateľskej služby (N = 5,000 2,200; XNUMX XNUMX osôb sa zúčastnilo paracetamol priemerne denne dávka bola 2,400 3 mg), zvýšila mieru apoplexie priemerne trojnásobne.
 • Využitie novej generácie orálne antikoncepčné prostriedky (antikoncepčné tabletky) sú spojené so zvýšeným rizikom prvého mozgového infarktu.Hormonálna antikoncepcia s nižšími koncentráciami estrogénu mali nižšie riziko mozgového infarktu v porovnaní s pacientmi s normálnymi koncentráciami estrogénu. Všetky štyri generácie progestíny boli spojené so zvýšeným rizikom ischemickej choroby mŕtvica. Zdá sa, že riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody je o niečo nižšie u používateľov štvrtej generácie ako u tých, ktorí užívali prekurzorové generácie progestíny.Poznámka: Transdermálny estrogén terapie (náplasťová terapia) nezvyšuje riziko ischemických cerebrovaskulárnych príhod.
 • regadenosonu (selektívny koronárny vazodilatátor), ktorý sa môže použiť iba na diagnostické účely (stres spúšťač zobrazovania perfúzie myokardu; zobrazovanie perfúzie myokardu, MPI), zvyšuje riziko apoplexie; kontraindikácie (kontraindikácie): anamnéza fibrilácia predsiení alebo existujúce riziko závažnej hypotenzie (nízke krv tlak); upozornenie. Aminofylín sa neodporúča na ukončenie záchvatov spojených s regadenosónom!
 • Rekombinantný rastový hormón (STH) terapie in detstva - v dospelosti: faktor 3.5 až 7.0 zvýšil výskyt hemoragickej cievnej mozgovej príhody; faktor 5.7 až 9.3 zvýšená miera subarachnoidálne krvácanie.

História životného prostredia

 • Hlučnosť:
  • Hluk z ciest: v porovnaní s hlukom z ciest <55 db zvyšuje cestný hluk> 60 db riziko apoplexie o významných 5% u dospelých a o významných 9% u osôb starších ako 75 rokov
  • Hluk lietadla: zvýšenie priemernej hladiny hluku o 10 decibelov zvyšuje riziko mŕtvice o 1.3
 • Znečisťujúce látky: tuhé znečisťujúce látky z prostredia, domácnosti (z kachlí na uhlie a kachlí).
 • Smog (pevné častice, dusík oxid, síra oxid uhličitý).
 • Pokles teploty (zvýšenie rizika; riziko zostáva zvýšené ďalšie 2 dni; pokles teploty asi o 3 ° C každý zvyšuje riziko mŕtvice o 11%).
 • Rýchla zmena vlhkosti aj atmosférického tlaku.
 • Ťažké kovy (arzén, kadmium, viesť, meď).

Príklady literatúry o environmentálnej anamnéze sú uvedené nižšie.

* Ak bola na túto otázku zodpovedaná odpoveď „áno“, je nutná okamžitá návšteva lekára! (Informácie bez záruky)