Preťahovanie svalov hrudníka

„Natiahnutá ruka“ Zo zvislej polohy dajte obidve ruky natiahnuté dozadu. Rameno stiahnite hlboko dole. Za telom sa pokúste trochu zdvihnúť ruky, aby ste sa príliš nedostali do dutého chrbta, a smerujte hornú časť tela dopredu.

Toto vytvorí príťažlivosť v truhla/ rameno. V tejto polohe vydržte 15 sekúnd a potom to po krátkej prestávke opakujte. Pokračujte ďalším cvičením