Stres bez dôvodu Stres - Týka sa vás to tiež?

Stres bez rozumu

Ak sa pacienti sťažujú na stres bez jasných dôvodov, mala by sa kôra nadobličiek vždy považovať za možný spúšťač symptómov stresu. Ako už bolo naznačené, kôra nadobličiek sa produkuje hormóny ktoré sa v stresových situáciách uvoľňujú vo zvýšenom množstve. Takže ak je kôra nadobličiek ovplyvnená funkčnou poruchou spojenou s chorobou, je možné, že sa zvýšila hormóny sa uvoľňujú alebo hormón kortizol, ktorý spôsobuje negatívnu spätnú väzbu na uvoľňovanie adrenalínu, noradrenalín a dopamín (tj. keď telo určí, že ich je dostatočné množstvo hormóny je prítomný, vysiela kortizol na zastavenie uvoľňovania hormónov.

Kortizol je preto akýmsi regulátorom stresu). Ak sa vyskytne problém v tomto systéme, môže to viesť k stresovým príznakom, ktoré sa zvyčajne vyskytujú bez zjavného dôvodu. Ďalšou možnosťou je, že postihnutá osoba už so stresom žila dlho.

Trvalý stres sa zvyčajne vyskytuje v 3 fázach:

  1. V počiatočnej fáze sme stále mimoriadne efektívni v stresových situáciách a telo pracuje na plné obrátky.
  2. Ďalšia fáza je akousi adaptačnou fázou, v ktorej si telo už zvyklo na neustály stres a neustálu pohotovosť. Stresové situácie už telo ako také pravdepodobne nevníma.
  3. V tretej fáze dochádza k silnému vyčerpaniu a mnoho zo stresových symptómov sa môže vyskytnúť súčasne. U postihnutých sa môže stať, že skutočná stresová situácia bola už dávno a v súčasnosti v skutočnosti neexistuje žiadny dôvod na vznik stresu.

Náporový test

Záťažový test vyvinuli dvaja lekári z univerzity v Mohuči na testovanie individuálnej úrovne stresu každého človeka v rámci preventívnych lekárskych prehliadok. Test pozostáva zo série otázok, na ktorých sa zúčastňujú pacienti doplnok lekárska diagnóza lekára prostredníctvom sebahodnotenia a sebahodnotenia. Test je všeobecne rozdelený do troch častí.

Na základe výsledkov môže lekár potom urobiť konečnú diagnózu a v prípade potreby prijať vhodné opatrenia.

  1. Prvá časť pojednáva o potenciáli stresové faktory alebo bremená. Lekár kladie otázky typu: „Máte pocit, že zvládate svoje pracovné zaťaženie dobre?
  2. Druhá časť sa zaoberá problematikou následky stresu. Lekár sa napríklad pýta, či sa postihnutá osoba cíti v každodennom živote nejako obmedzená.
  3. Tretia časť testu sa zaoberá tým, ako dotknutá osoba reaguje, a zvláda stres aj v stresových situáciách.