Redukcia žalúdka: Najdôležitejšie metódy

Metódy bariatrickej chirurgie

Bariatrická chirurgia (z gréckeho „báros“, ťažoba, váha) je špecialitou brušnej chirurgie. Cieľom operácií je výlučne redukcia hmotnosti v prípadoch ťažkej obezity. Pri všetkých operáciách sa zmenšuje objem žalúdka. Okrem zmenšenia žalúdka sa niekedy robia aj rozsiahlejšie zákroky na črevách.

Štúdie uvádzajú, že takto dosiahnutá redukcia hmotnosti má nielen kozmetický efekt, ale má aj veľmi priaznivé účinky na celý metabolizmus (metabolizmus). Z tohto dôvodu sa bariatrická chirurgia v súčasnosti často označuje ako „metabolická chirurgia“. Napríklad u mnohých diabetikov sa hladina glukózy v krvi dramaticky zlepší v dôsledku straty hmotnosti. Existujú dôkazy o priaznivom vplyve aj na iné ochorenia spojené s obezitou, ako je vysoký krvný tlak alebo zvýšená hladina lipidov v krvi.

Na zmenšenie žalúdka by mali byť splnené nasledujúce kritériá:

 • Všetky nechirurgické (konzervatívne) opatrenia ako kombinácia nutričného poradenstva, cvičebného tréningu a behaviorálnej terapie nepriniesli dostatočný úspech ani po šiestich až dvanástich mesiacoch.
 • Index telesnej hmotnosti (BMI) je vyšší ako 40 kg/m² alebo medzi 35 a 40 kg/m² a v dôsledku hmotnosti sa už vyskytli choroby, napríklad cukrovka, spánkové apnoe, vysoký krvný tlak atď. @ Obezita bola prítomná už od najmenej šesť rokov.
 • Nadváha existuje najmenej tri roky.
 • Pacient je vo veku od 18 do 65 rokov. U pacientov vo veku > 65 rokov možno bariatrickú operáciu zvážiť len vo výnimočných prípadoch.
 • Pacient je ochotný po operácii udržiavať aktívny životný štýl s pestrou stravou.

Nasledujúce kritériá hovoria proti redukcii žalúdka:

 • Pacient má v anamnéze rakovinu.
 • Za obezitu je zodpovedná liečiteľná fyzická choroba (napríklad hypotyreóza) alebo psychická porucha.
 • Pacient trpí doteraz neliečenou poruchou príjmu potravy.
 • Niektoré predchádzajúce operácie alebo predchádzajúce poškodenie gastrointestinálneho traktu môžu operáciu sťažiť alebo znemožniť.
 • Existuje závislosť od alkoholu, drog alebo liekov.

Metódy redukcie žalúdka

Bariatrická chirurgia (bariatrická chirurgia) v dnešnej dobe ponúka množstvo rôznych operačných metód liečby obezity. Všetky zákroky sa vykonávajú v celkovej anestézii a takmer vždy sa dajú vykonať pomocou techniky kľúčovej dierky (laparoskopická chirurgia). Technika kľúčovej dierky znamená, že veľké brušné rezy už nie sú potrebné. Namiesto toho sa nástroje vkladajú do brucha zvyčajne tromi malými rezmi.

Malá kamera s integrovaným svetelným zdrojom je vložená cez jeden z rezov, čo umožňuje chirurgovi vidieť operačnú oblasť a vložené nástroje na obrazovke. Technika kľúčovej dierky ponúka tú výhodu, že sa poraní menej tkaniva a tým je hojenie rýchlejšie. Technika kľúčovej dierky sa niekedy nedá použiť, ak sa v brušnej dutine v dôsledku predchádzajúcich operácií vytvorili takzvané zrasty (zrasty).

Reštriktívny znamená, že zákrokom sa zníži kapacita žalúdka (zmenšenie žalúdka) a už po malých porciách jedla sa dostaví pocit sýtosti. V dôsledku takto dosiahnutého zníženia príjmu potravy sa hmotnosť neustále znižuje. Pri malabsorpčných zákrokoch je naopak tráviaci trakt chirurgicky zmenený tak, že zámerne dochádza k malabsorpcii (zhoršenému vstrebávaniu) potravy. Dosahuje sa to oddialením rozkladu živín a tým zmenšením dostupnej absorpčnej plochy gastrointestinálneho traktu. Maximálne množstvo živín, ktoré je možné vstrebať do krvi, sa tým znižuje.

Účinnosť chirurgických zákrokov s redukciou žalúdka

Rôzne techniky sa výrazne líšia svojou účinnosťou a závažnosťou chirurgického zákroku. Účinnosť sa hodnotí najmä z hľadiska úbytku hmotnosti, ktorý sa s ním dá dosiahnuť, presnejšie podľa dosiahnutého nadmerného chudnutia (EWL).

Príklad výpočtu: Ak má pacient pred operáciou BMI 45 kg/m², je to 20 kg/m² nad normálnou hmotnosťou (= maximálne 25 kg/m²). Ak tento pacient dosiahne v dôsledku operácie zníženie svojho BMI o 10 kg/m² na konečných 35 kg/m², zodpovedá to 50-percentnému úbytku hmotnosti z nadváhy.

Na rozdiel od účinnosti však možno urobiť jasné vyhlásenia o závažnosti operácie. Čím výraznejšie zásah mení normálnu anatómiu, tým častejšie sa vyskytujú závažnejšie komplikácie. Ľudia s obezitou majú v zásade vždy zvýšené chirurgické riziko.

Štyri najčastejšie chirurgické postupy a ich účinnosť:

 • Bandáž žalúdka (čisto reštriktívna procedúra), nadmerná strata hmotnosti až 50 percent.
 • Tubulárny žalúdok (čisto reštriktívny postup) nadmerná strata hmotnosti až 60 percent.
 • Roux-Y žalúdočný bypass (reštrikčne-malabsorpčný postup) nadmerná strata hmotnosti 60 až 70 percent
 • Biliopankreatická derivácia s duodenálnym prepínačom alebo bez neho (reštrikčne-malabsorpčný postup), nadmerná strata hmotnosti až 52 až 72 percent

Nechirurgickým zákrokom je takzvaný žalúdočný balónik – silikónový balónik naplnený väčšinou kvapalinou, ktorý čiastočne vyplní žalúdok. Nezavádza sa chirurgicky, ale v priebehu gastroskopie, a preto sa nepočíta medzi výkony bariatrickej chirurgie v užšom slova zmysle.

Zníženie žalúdka: náklady

Náklady na rôzne metódy zmenšenia žalúdka sa značne líšia. Prevzatie nákladov zatiaľ nie je štandardným benefitom zákonného zdravotného poistenia (ZP). To znamená, že zmenšenie žalúdka alebo bariatrickú operáciu vo všeobecnosti uhrádzajú zákonné zdravotné poisťovne len vtedy, ak sú pri žiadosti splnené určité kritériá. Takáto žiadosť o úhradu nákladov sa vypĺňa spolu s „povereným lekárom“ (zvyčajne rodinným lekárom) a musí byť zaslaná priamo príslušnej zdravotnej poisťovni. Tá ho často postúpi Lekárskej službe zdravotných poisťovní (MDK), ktorá žiadosť preskúma a prevzatie nákladov na zmenšenie žalúdka buď schváli, alebo zamietne.