Spútum: Lieková terapia

Terapeutický cieľ

Symptomatická terapia

Terapeutické odporúčania