Spút: Diagnostické testy

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetreniea povinné laboratórne parametre - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.