Splayfoot (Pes Transversoplanus): Chirurgická terapia

V zriedkavých prípadoch chirurgické terapie stáva nevyhnutným. Toto by sa malo zvážiť, ak konzervatívne opatrenia neviedli k želanému úspechu, bolesť je ťažké alebo pretrvávajúce alebo súbežne s deformáciami prstov na nohách.

V závislosti od príznakov môžu byť zvážené nasledujúce opatrenia:

  • Intervencia mäkkých tkanív na korekciu v priebehu šľachy.
  • Opravná osteotómia (konverzná osteotómia) - kostná premena.
  • Skrátenie metatarzálnej hlavy

Zvyčajne môže byť postihnutá noha znovu zaťažená už po jednom týždni.