Splayfoot (Pes Transversoplanus): Lieková terapia

Terapeutický cieľ

  • Zmiernenie bolesti

Terapeutické odporúčania

  • Analgézia (analgézia) počas diagnostiky až do definitívnej liečby podľa stagingovej schémy WHO:
    • Neopioidné analgetikum (paracetamol, agent prvej línie).
    • Opioidné analgetikum s nízkou účinnosťou (napr. tramadol) + neopioidné analgetikum.
    • Vysokoúčinné opioidné analgetikum (napr. morfium) + neopioidné analgetikum.
  • Ak je to potrebné, protizápalové drogy (nesteroidné protizápalové lieky, NSAID; protizápalové lieky), napr kyselina acetylsalicylová (ASS), ibuprofen.
  • Pozri tiež časť „Ďalej terapie".